Leagues
Tournois Splatoon, Splattour of Gods 2, Splattour of Giants 3, Splattour of Giants 4, Splattour of Giants 5, Splattour of Giants 6, Splattour of Giants 7
Saisons
Saison 2