Leagues
Tournois Splatoon, Splattour of Giants 6, Splattour of Giants 7
Saisons
Saison 2

Résultats